Tarieven 2015 en 2016

  
Wij hanteren verschillende tarieven:


1.. Rode Kruis afdelingen, EHBO verenigingen en soortgelijke vrijwilligers organisaties:
€ 7,50 per LOTUS-slachtoffer per uur voor EHBO lessen.

2. Kosten voor examen Eerste Hulp € 10,– per uur

3. (semi-)overheidsinstellingen, bedrijven en overige commerciële instellingen:
    € 22,00 per LOTUS
®slachtoffer per uur. (Per 1 oktober 2015)
    (Minimum 2 uur per aanvraag.)

Naast het uurtarief worden de vervoerskosten in rekening gebracht:

A. Als van het openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt, de gemaakte kosten of

B.  Als geen gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer doch van eigen
vervoer, dan geldt vergoeding per kilometer  € 0,21.  Hierbij wordt de mogelijkheid onderzocht of met meer  personen in één vervoermiddel  kan worden gereisd.

Voor situaties die niet onder 1, 2 of 3 vallen en andere bijzondere situaties is het bestuur gerechtigd in overleg met de klant een tarief vast te stellen.


Er worden geen administratiekosten in rekening gebracht.
Amersfoort, 30 april 2018

LOTUS is een Benelux geregistreerd merk