Tarieven 2017

  
Wij hanteren verschillende tarieven:


1. Rode Kruis afdelingen, EHBO verenigingen en soortgelijke organisaties:
€ 7,50 per LOTUSslachtoffer per uur, ongeacht de activiteit waarvoor de LOTUSslachtoffer(s)wordt ingezet (les, wedstrijd o.i.d).
Examens Eerste Hulp € 10,00 per uur.
(Minimum 2 uur per aanvraag.)

2. (semi-)overheidsinstellingen, bedrijven en overige commerciële instellingen:
    € 22,00 per LOTUSslachtoffer per uur. (Per 1 oktober 2015)
    (Minimum 2 uur per aanvraag.)

Naast het uurtarief worden de vervoerskosten in rekening gebracht:

A. Als van het openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt, de gemaakte kosten of

B.  Als geen gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer doch van eigen
vervoer, dan geldt vergoeding per kilometer  € 0,21.  Hierbij wordt de mogelijkheid onderzocht of met meer  personen in één vervoermiddel  kan worden gereisd.

Voor situaties die niet onder 1 of 2 vallen en andere bijzondere situaties is het bestuur gerechtigd in overleg met de klant een tarief vast te stellen.


Er worden geen administratiekosten in rekening gebracht.
Harderwijk, 01-03-2017

LOTUSKRING “de Lotusbloem” HarderwIJK Ledendeel

LOTUS is een Benelux geregistreerd merk