Agenda, verslagen en nieuws van de organisatie LOTUS

Agenda
14-11-2015

April 2016

21 mei 2016

Activiteit
Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

Feestelijke ledenbijeenkomst i

Lokatie
UMC Utrecht
UMC Utrecht

Dierenpark Amersfoort

LOTUS®KRING “de Lotusbloem” HarderwIJK

Agenda AV 12-04-2014


Bijlage bestuursverkiezing


17e Verslag AV 12-04-2014


18e Verslag AV 08-11-2014

Agenda 11-04-2015


Bijlage begroting 2016