Aanvragen voor LOTUS-slachtoffers

Tijdstip van indienen

Aanvragen van LOTUS-slachtoffers dienen tenminste 3 weken voor de datum van inzet in het bezit te zijn bij Tineke Zunneberg, coördinator van LOTUSkring “de Lotusbloem”. Hierbij wordt de datum van ontvangst door de coördinator gekenmerkt als datum van indienen.


Standaard aanvraagformulier

Aanvragen voor LOTUS-assistentie kunnen alleen ingediend worden door middel van het door de LOTUSkring “De Lotusbloem”. verstrekte aanvraagformulier.

Dit formulier dient u zo volledig mogelijk in te vullen en na ondertekening naar ons op te sturen, faxen, of mailen door middel van het aanvraagformulier (zie onderaan de pagina).

Dit formulier mag voor meer dan één datum of activiteit gebruikt worden.

Extra informatie betreffende de aanvraag voor LOTUS-assistentie kunt apart per e-mail aan ons doorgeven.

Formulieren die niet voorzien zijn van:

Gegevens omtrent: wel / niet bedrijfsmatige c.q. verenigings-aanvraag voor LOTUS- slachtoffers worden niet in behandeling genomen, dit ter beoordeling van LOTUSkring

“De Lotusbloem”.
Click dan hier voor uw Aanvraagformulier

LOTUS is een Benelux geregistreerd merk