Leveringsvoorwaarden

LOTUSKRING “de Lotusbloem” HarderwIJK


DOEL LOTUS:
LOTUSkring “De Lotusbloem” stelt zich ten doel ondersteuning te verlenen aan verenigingen, instellingen en bedrijven die zich direct of indirect bezighouden met Eerste Hulp.


INZET LOTUS-slachtoffer(s):

Leden en aspirant-leden kan geen dwang worden opgelegd. Zij spelen conform het reglement van Het Oranje Kruis. De instructeur LOTUS of een door hem aangewezen persoon behoudt zich het recht voor een LOTUS-slachtoffer terug te trekken voor of tijdens een spel. Het is niet toegestaan bij het LOTUS-slachtoffer de slagaders dicht te drukken en de handgreep van Heimlich (buikstoot) volledig uit te voeren.
Ook is het niet toegestaan het LOTUS-slachtoffer een hyperventilatie te laten uitbeelden.NO PLAY:
Wanneer, tijdens een inzet, een LOTUS- slachtoffer werkelijk onwel wordt, is het codewoord hiervoor NO PLAY. Bij een “NO PLAY” dient het spel en daarmee ook het trainingsdeel, waarbij een desbetreffend slachtoffer betrokken is, te worden stopgezet en dient direct contact te worden opgenomen met de instructeur LOTUS of diens plaatsvervanger.AANVRAGEN / ANNULEREN:
Aanvragen dienen minimaal 4 weken voor de datum van inzet schriftelijk of per e-mail te zijn ingediend bij de coördinator. Bij aanvragen die later binnenkomen, moet rekening worden gehouden met extra kosten, onder andere voor telefoon en porto. De aanvragen (volledig ingevuld!) dienen alleen bij de coördinator te worden ingediend. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen kunnen tot 10 werkdagen voor datum van inzet kosteloos worden geannuleerd. Na die tijd worden de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht. Annulering kan alleen op werkdagen 48 voor de speeltijd. Wij brengen u dan het volledige bedrag in rekening inclusief telefoon en administratiekosten van

€ 12,50.DECLARATIES:
Declaraties van de LOTUSkring “De Lotusbloem” dienen binnen 3 weken na ontvangst te zijn overgemaakt op bankrekeningnummer NL95 SNSB 0871 4741 90 met vermelding van het factuurnummer.FIGURANTEN:
Een aanvrager dienst zelf voor figuranten te zorgen. Figuranten dienen in het bezit te zijn van een geldig diploma Eerste Hulp en kunnen alleen worden ingezet voor lichte verwondingen. De instructeur LOTUS of een door hem aangewezen persoon, bepaalt de verwondingen van de figuranten, eventueel in overleg met de leidinggevende instructeur Eerste Hulp. Hij behoudt zich het recht voor figuranten te weigeren. Het aantal figuranten is 1 per LOTUS-slachtoffer; slechts na overleg met de instructeur LOTUS kan hiervan worden afgeweken. Figuranten treden op voor eigen risico.GRIME RUIMTE:
De ruimte waar gegrimeerd wordt, moet in verband met de privacy en hygiëne, afsluitbaar en schoon te zijn. Na de inzet moet er gebruik kunnen worden gemaakt van een wasgelegenheid met koud en warm stromend water.


GRIME TIJD:
Bij de aanvang van de tijd van inzet dient u rekening te houden met tijd om vooraf te grimeren. Afhankelijk van de ernst van de verwonding kan dit variëren tussen 0.15 en 0.30 uur.EXAMENS EERSTE HULP
U dient er rekening mee te houden dat het tijdstip van aanvang van het examen met een halfuur wordt vervroegd. Dit in verband met het overleg van de LOTUS-slachtoffers met het examenteam en grimetijd.


SLOTBEPALING:
Deze voorwaarden gelden bij inzet van alle leden en aspirant--leden van de LOTUSkring “De Lotusbloem” daarbij inbegrepen alle LOTUS-slachtoffers die ingezet worden onder auspiciën van LOTUSkring

“De Lotusbloem”. Alle eerder uitgegeven voorwaarden komen hierbij te vervallen.
Harderwijk 6 maart 2014


ENSCENERING:
Bij het opzetten van oefeningen kan LOTUSkring

“De Lotusbloem” u van advies dienen voor wat betreft het ensceneren en het ontwerpen van een ongeval. Dit voorkomt dat een slachtoffer ergens komt te liggen met een letsel zonder kloppend verhaal.


LOTUS is een Benelux geregistreerd merk