Presentaties organisatie LOTUS

Emoties Hout in bovenbeen 2e en 3e graads brandwonden Kleuren maken met Caran d'Ache Letsels door elektriciteit Necrotische wonden Open been (ulcus cruris) Shock Schotwonden Spijker door vingers Diabetesvoet

Gaspen (agonale ademhaling) Links Amerikaanse, rechts Nederlandse acteur

Shock bij anafylaxi LOTUS®KRING “de Lotusbloem” HarderwIJK Brandwonden met gelatine Zwellingen Thermische letsels Vloeistof en contactverbrandingen Werken met Caran d'áche is leuk